Devičské Humno Grill/pizza room

Devičské Humno Grill/pizza room from Youtube by EZATHOUSE Devičie Ubytovanie DEVIČIE_Region HONT, 0 views

Recommended video:
Pizza billig - Hennefer Grill Pizzeria
The BA Summer Grilling Manual - How to Grill Pizza

Description:
Devičské Humno slúži ako ľudová miestnosť pre oslavy, degustácie a grilovanie. Je vybavená samostatnou kuchynskou linkou a celá je typizovaná v historickom hontianskom štýle s tradičnými drevenými ozdobnými prvkami. K dispozícii je orginálny pizza krb , ktorý slúži na pečenie pizze priamo pred hosťami. Táto služba s kuchárom, ktorý pečie pizzu pred vašimi očami a podľa Vašej chute je na objednávku. Samozrejme sú pripravené aj varianty tradičných hontianských gastronomických špecialít ako pečené kačice, husy, lokše, či pečené rebrá a udené kolená. Cenovú ponuku Vám vypracujeme na vyžiadanie. Tu je možná ponuka degustácii vína s domácou kuchyňou. Zabezpečujeme len tie najlepšie vína slovenských vinárov. Do Hontianskych pivníc organizujeme výjazdy za degustáciou a posedením. Devičské Humno sa dá prenajať aj ako samostatná miestnosť k rôznym rodinným oslavám, výročiam či iným slávnostným udalostiam. Cena je v takom prípade 15/EUR/1 hod. Devičské Humno serves as a folk room for celebrations, tastings and barbecues. It is equipped with a separate kitchen and is typified in the historic Hont style with traditional wooden decorative elements. There is an orginal pizza fireplace that serves pizza baking directly in front of guests. This service with an original baker who bakes pizza before your eyes and according to your taste is on order. Of course, variants of traditional Hontian gastronomic specialties such as roasted ducks, geese, locusts, or baked ribs and knees are prepared. We will prepare a quotation upon request. Here's a choice of wine tasting with home cooking. We provide only the best wines of Slovak wine makers. We organize excursions for tasting to the Hont cellars. Devičské Humno can also be rented as a separate room for various family celebrations, anniversaries or other festive events. The price is in this case 15 / EUR / 1 hour. Skladba Night at the Dance Hall od interpreta Twin Musicom je zahrnutá do licencie Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Zdroj: http://www.twinmusicom.org/song/309/night-at-the-dance-hall Interpret: http://www.twinmusicom.org

Related Images